Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

The Tiger Lillies - Her Room


Where are the fun times? 
Where are the rum times? 
Where is the sunshine  
In her room

Looking for dog-ends 
Picking up her friend  
Looking for the end  
In her room

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου